Winkelwagen 0 0,00
Winkelwagen 0 0,00

Algemene verkoops­voor­waarden

 • Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verhoudingen met onze klanten, die deze verkoopsvoorwaarden aanvaarden bij elke aankoop en/of bestelling en uitdrukkelijk erkennen hiervan kennis genomen te hebben. Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant.
 • Om afgesloten te worden moet elke overeenkomst, zelfs indien deze behandeld wordt door onze vertegenwoordigers, het voorwerp uitmaken van onze geschreven aanvaarding en bevestiging. De klant kan zich niet beroepen op voorwaarden die niet schriftelijk vastgelegd werden. De verbintenissen, door onze vertegenwoordigers aangegaan, verbinden ons eerst dan, wanneer zij door ons schriftelijk bevestigd werden.
 • Onze offerteprijs is de leveringsprijs voor zover de installatie binnen de 6 maanden is afgewerkt. Na verloop van deze periode zal onze prijs herzien worden in functie van de stijging van de index, te rekenen vanaf de offertedatum tot de definitieve oplevering.
 • Alle goederen worden vanaf vertrek bij de verkoper, vervoerd en geleverd op risico van de koper, welke ook de wijze van transport.
 • De leveringsdatum geldt enkel ten titel van inlichting en verbindt ons geenszins op de gestelde datum te leveren. Overschrijding van de leveringstermijn kan nooit ingeroepen worden ter vernietiging of ontbinding van de overeenkomst. Voor laattijdige leveringen kan geen enkele schadevergoeding gevorderd worden.
 • Alle door ons geleverde goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling van het factuurbedrag. De koper verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden, onroerend te maken of te verwerken alvorens volledige betaling.
 • Al onze garanties omvatten en beperken zich louter tot de fabriekswaarborg.
 • De teveel bestelde materialen worden niet teruggenomen.
 • Kleur- en maatafwijkingen op materialen zijn mogelijk en dit volgens de normen van de leverancier.
 • Indien uit dienstbetoon een berekening op plan van hoeveelheden en materialen gemaakt wordt, is deze berekening niet bindend.
 • Indien een klant een overeenkomst met Elektro Hauben bvba eenzijdig verbreekt, wordt de vergoeding voor de schade aan de onderneming toegebracht, vastgesteld op 15 % van het bedrag van de overeenkomst, tenzij Elektro Hauben bvba een grotere schade kan bewijzen. Dit bedrag is onherleidbaar en wordt desgevallend verrekend met het reeds betaalde voorschot.
 • Alle klachten betreffende de staat van de goederen, de uitvoering van de werken en de facturatie moeten schriftelijk en binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur ingediend worden. Klachten ingediend na deze termijn zijn niet meer ontvankelijk.
 • Alle facturen zijn betaalbaar op ons adres en zulks ten laatste op de vervaldag van de factuur.
 • Ingeval van laattijdige betaling zullen zonder ingebrekestelling de moratoire intresten aangerekend worden tegen de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002 met een minimum van 12 %. Ingeval van laattijdige betaling zal zonder ingebrekestelling de schuldenaar daarenboven naast de moratoire intresten een vergoeding verschuldigd zijn van 10 % op de hoofdsom ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling.
 • Indien het krediet van de koper een minder gunstige keer krijgt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de bestelling bijkomende voorwaarden en waarborgen te vragen. Ingeval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht om de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.
 • Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, het voorwerp en de interpretatie van de overeenkomst en de facturatie worden beheerst door het Belgisch recht.
 • In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

Tevreden klanten

Andrea en Bernadette Vanspauwen
Andrea en Bernadette Vanspauwen
5.0
28/06/2022

De service van het team is echt top-professioneel. Steeds behulpzaam, ook na verkoop.

Uitgebreid aanbod en prima kwaliteit.

Ook de workshops mogen er zijn! Zeker 5-sterren waard! Ideaal om de werking van de apparaten te leren kennen en altijd gezellig met mensen die dezelfde interesses delen, nl. lekker koken.

facebook
Van Bellingen Kaatje
recommends
24/05/2022

Uitstekende dienstverlening en steeds bereid om verder te denken en oplossingen uit te werken voor een probleem

facebook
Anne Voets
recommends
28/04/2022

Altijd even vriendelijk en een super service! šŸ‘ŒšŸ»

facebook
Nancy Jacobs
recommends
18/01/2022

Top service. Een echte aanrader!

facebook
Ellen Verbraeken
recommends
21/12/2021

5 sterren service, 5 sterren (klant)vriendelijkheid, 5 sterren producten Wat kan een mens nog meer willen? Zeker een aanrader! Wij komen zeker en vast terug.

facebook
Yves Lc
recommends
21/12/2021

goede dienst verlening bij het probleem van men brandalarm. altijd iemand stand by, om je te helpen.

Blijf op de hoogte van onze workshops en aanbod!

Inschrijven nieuwsbrief
Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.